Inneignarkort Fullt Form isl-ens
Upplýsingar um stöðu þína / Personal information
Upplýsingar um stöðu maka eða sambýlings / Situation of spouse or cohabitant
Býrðu með maka eða sambýling? / are you living with spouse or cohabitant?

Section

Börn / Children
Áttu börn? / Do you have children?

Repeater

Sameiginlegt forræði / Joint custody
Ekki með forræði en umgengni við barn / Visitation rights

Staða á húsnæðismarkaði / Housing

Staða á hússnæðismarkaði / Housing
Staða á húsnæðismarkaði / Housing

Tekjur þínar eru / Source of income is

Tekjur þínar eru / Source of income is
Mánaðarleg útborgun frá Tryggingarstofnun / Monthly payments from TR (Tryggingastofnun)
Mánaðarleg útborgun fjárhagsaðstoðar frá sveitarfélagi / Municipal financial assistance
Mánaðarleg útborgun atvinnuleysisbóta / Unemployment benefits
Mánaðarleg útborgun veikindadagpeninga / Sickness benefits
Mánaðarleg útborgun úr lífeyrissjóði / from a pension fund
Mánaðarleg útborgun úr fæðingarorlofssjóði / Pension from the Parental leave fund
Mánaðarleg greiðsla námslána / Student loan
Barnabætur (síðasta greiðsla) / Child benefits (last payment)
Meðlag / Child support
Umönnunarbætur / Childcare benefits
Húsaleigubætur/ Rent benefits
Sérstakar húsaleigubætur / Special rent benefits
Vaxtabætur í júní / Interest rate subsidies

Tekjur maka eru / Source spouse income

Tekjur maka eru / Source spouse income
Mánaðarleg útborgun frá Tryggingarstofnun / Monthly payments from TR (Tryggingastofnun)
Mánaðarleg útborgun fjárhagsaðstoðar frá sveitarfélagi / Municipal financial assistance
Mánaðarleg útborgun atvinnuleysisbóta / Unemployment benefits
Mánaðarleg útborgun veikindadagpeninga / Sickness benefits
Mánaðarleg útborgun úr lífeyrissjóði / from a pension fund
Mánaðarleg útborgun úr fæðingarorlofssjóði / Pension from the Parental leave fund
Mánaðarleg greiðsla námslána / Student loan
Barnabætur (síðasta greiðsla) / Child benefits (last payment)
Meðlag / Child support
Umönnunarbætur / Childcare benefits
Húsaleigubætur/ Rent benefits
Sérstakar húsaleigubætur / Special rent benefits
Vaxtabætur í júní / Interest rate subsidies

Útgjöld heimilis á mánuði / Your fixed expenses monthly:

Útgjöld heimilis á mánuði / Your fixed expenses monthly:
Bíll / Car
Strætó / Bus
Fylgiskjöl - gögn um tekjur og útgjöld / Attach documents demonstrating your income and expenditure
Maximum upload size: 15MB
Styrkja