Hjálparstarf kirkjunnar veitir mannúðaraðstoð í samstarfi við Hjálparstarf Lútherska heimssambandsins, LWF DWS, og systursamtök og -stofnanir í Alþjóðlegu hjálparstarfi kirkna, ACT Alliance, sem samhæfir mannúðaraðstoð með hjálparstofnunum Sameinuðu þjóðanna og starfar eftir ströngustu stöðlum um faglegt hjálparstarf.

Hjálparstarf kirkjunnar á Íslandi hóf neyðarsöfnun í kjölfar innrásar Rússlandshers í Úkraínu og hefur nú sent 35 milljónir króna til neyðaraðstoðar í landinu og í nágrannaríkjum. Fimmtán milljóna króna framlag barst frá fyrirtækjum, einstaklingum og sóknum þjóðkirkjunnar og 20 milljóna króna styrkur barst frá utanríkisráðuneytinu og runnu framlögin til verkefna systurstofnana í Alþjóðlegu hjálparstarfi kirkna, ACT Alliance.

Systurstofnanir Hjálparstarfs kirkjunnar hafa starfað í Úkraínu og í nágrannalöndum um langt skeið. Um leið og innrásin var gerð hófu þær að veita fólkinu aðstoð, bæði í landinu sjálfu og flóttafólki í nágrannalöndunum í samstarfi við stofnanir Sameinuðu þjóðanna og önnur hjálparsamtök á svæðinu. Það er mikið verk að samhæfa faglegt hjálparstarf í ringulreið og skipulagning áframhaldandi hjálparstarfs fer fram samhliða því sem lífsbjargandi aðstoð er veitt.

Hjálparstarf kirkjunnar heldur áfram neyðarsöfnun en hægt er að styrkja starfið meðal annars með því að greiða 2.400 króna valgreiðslu í heimabankanum. Hvert framlag skiptir máli!

Hjálparstarf kirkjunnar sendi í lok mars 2021 rúmlega tuttugu og eina milljón króna til brýnnar mannúðaraðstoðar í Tigrayfylki í norðanverðri Eþíópíu og sömu upphæð í lok janúar 2022 til mannúðaraðstoðar í Amharafylki sem er nágrannafylki Tigray.

Átök hafa geisað í nyrstu fylkjum Eþíópíu frá því í nóvember 2020. Að mati Sameinuðu þjóðanna hangir líf 5,5 milljóna íbúa á bláþræði vegna matarskorts. Tugþúsundir íbúa hafa flúið yfir til Súdan og átökin hafa breiðst út til fylkjanna Amhara og Afar þar sem 450 þúsund íbúar eru á hrakhólum.

Hjálparstarf Lúterska heimssambandsins (Lutheran World Federation / World Service) er framkvæmdaraðili á vettvangi og vinnur náið með stjórnvöldum og öðrum mannúðarsamtökum til að tryggja dreifingu hjálpargagna. Konur og börn yngri en fimm ára sem hafa flúið heimkynni eru í miklum meira hluta þeirra sem nú hafast við í yfirfullum bráðabirgðabúðum og óttast hjálparsamtök mikinn matarskort á svæðinu og þörfin fyrir aðstoð er brýn.

Hjálparstarfið á vettvangi snýst um að vernda líf og lífsafkomu fólks, bæta fæðuöryggi með því að útvega korn og verkfæri til landbúnaðar, úthluta búfé, tryggja fólki húsaskjól, og veita beinan óskilyrtan fjárstuðning. Einnig er unnið að því að bæta aðgengi að hreinu vatni og hreinlætisaðstöðu, tryggja fræðslu um smitvarnir gegn COVID-19 ásamt því að dreifa sóttvarnarbúnaði til einstaklinga, svo eitthvað sé nefnt. Kórónuveirufaraldurinn hefur torveldað allt hjálparstarf en starfsfólk Lútherska heimssambandsins leggur ríka áherslu á að útvega fólkinu sóttvarnarbúnað og fræða um forvarnir.

Milljónir íbúa hafa neyðst til að flýja heimili sín vegna stríðsins sem hefur geisað í Sýrlandi frá árinu 2011. Neyðin er mikil og brýnt að koma fólkinu til hjálpar. Hjálparstarf kirkjunnar, með styrk frá utanríkisráðuneytinu, hefur lagt sitt af mörkum frá árinu 2014 og sent samtals um 118 milljóna króna framlag til mannúðaraðstoðar við fólk á vergangi innan Sýrlands sem og við stríðshrjáða Sýrlendinga sem hafast að í flóttamannabúðum í nágrannaríkjum, þar á meðal í Jórdaníu.

Í byrjun júlí 2021 sendi Hjálparstarf kirkjunnar 10.643 þúsund króna fjárframlag til mannúðaraðstoðar í Sýrlandi en kórónuveirufaraldurinn hefur aukið enn á sára neyð fólksins þar. Fjárframlagið rennur til verkefna Hjálparstarfs Lúterska heimssambandsins sem leggur áherslu á að vernda líf og heilsu íbúanna og að veita börnum jafnt sem fullorðnum sálfélagslegan stuðning.

Rúmlega tuttugu og ein milljón króna var send til mannúðaraðstoðar við fólk vegna átakanna í Sýrlandi í maí 2020 en þá var áætlað að tæplega tólf milljónir manns þyrftu á aðstoð að halda, þar af rúmlega sex milljónir á vergangi innan Sýrlands en um fimm milljónir flóttamanna frá Sýrlandi þurftu á aðstoð að halda í nágrannalöndunum Tyrklandi, Líbanon og Jórdaníu. Fjárframlagið fór til verkefna Hjálparstarfs Lútherska heimssambandsins í Sýrlandi og Jórdaníu sem náðu samtals til rúmlega 2.300 einstaklinga. Langflestir þeirra lifðu undir fátæktarmörkum og áttu í erfiðleikum með að mæta brýnustu þörfum fyrir mat og skjól. Þá var mikil þörf fyrir menntun, starfsþjálfun og úrræði til að auka tekjumöguleika fjölskyldna. 

Í Írak ríkir neyðarástand vegna átaka. Í maí 2020 sendi  Hjálparstarf kirkjunnar, með styrk frá utanríkisráðuneytinu, rúmlega 10,5 milljóna króna fjárframlag til mannúðaraðstoðar Lútherska heimssambandsins við fleiri en 22 þúsund einstaklinga þar sem að stórum hluta er fólk á vergangi en líka fólk sem hefur snúið heim eftir að hafa flosnað upp og þarf stuðning til að koma undir sig fótunum aftur. Verkefnið snýst meðal annars um að hjálpa til við endurbætur á húsnæði, gera við brunna, kamra og aðra hreinlætisaðstöðu. Einnig felst í verkefninu ýmiss konar fræðsla um hreinlæti, kynbundið ofbeldi, jafnrétti og mannréttindi, að ógleymdum námskeiðum sem tengjast því að fjölga tekjumöguleikum.

Styrkja