Félagsráðgjafar Hjálparstarfs kirkjunnar hafa sérstakan viðtalstíma og taka á móti fólki sem leitar eftir efnislegri aðstoð á miðvikudögum klukkan 12 – 15. Í viðtölunum segir fólk frá aðstæðum sínum og hefur með sér gögn um tekjur og útgjöld síðasta mánaðar. Einnig er hægt að sækja um neyðaraðstoð með því að fylla út umsóknareyðublað hér að neðan. Félagsráðgjafi fer yfir umsókn og hefur samband við umsækjanda að athugun lokinni. Athugið að fáeinir dagar geta liðið frá því að umsókn er send þar til við höfum samband um framhaldið.

Einstaklingsmiðuð nálgun og notendastýrð þjónustu eru lykilverkfæri félagsráðgjafanna sem leggja höfuðáherslu á að hlusta, ræða við og skilja einstaklingana sem til þeirra leita og vinna með þeim á forsendum þeirra sjálfra. Auk þess að veita ráð og efnislega aðstoð benda félagsráðgjafarnir fólki á úrræði í samfélaginu sem kunna að gagnast því við að takast á við erfiðar aðstæður.

Meginmarkmið með aðstoð í neyðartilfellum er að grunnþörfum fólks sé mætt, að fjárhagslegir erfiðleikar ógni ekki heilsu fólks og takmarki ekki möguleika barna og unglinga til að taka þátt í samfélaginu. Aðstoðinni er ætlað að svara skyndilegri neyð enda er það skylda stjórnvalda að tryggja framfærslu fólks í félagslegum vanda þannig að það fái lifað mannsæmandi lífi til lengri tíma.

Upplýsingarnar sem gefnar eru hér að neðan berast félagsráðgjafa Hjálparstarfs kirkjunnar með tölvupósti. Gögn eru geymd á læstu drifi og þeim verður eytt að afgreiðslu lokinni. Nánar um persónuverndarstefnu Hjálparstarfsins hér.

  Upplýsingar um stöðu þína / Personal information

  Upplýsingar um stöðu maka eða sambýlings / Situation of spouse or cohabitant

  Börn / Children

  Kennitala barns / Child ID number

  Sameiginlegt forræði / Joint custody:

  Ekki með forræði en umgengni við barn/börn / Visitation rights

  Tekjur þínar eru / Source of income is

  Örorkulífeyrir / Disability pension:

  Ellilífeyrir TR / Old age pension:

  Endurhæfingarlífeyri (heildargreiðsla)/ Rehabilitation pension:

  Tekjur maka eru / Source spouse income

  Örorkulífeyrir / Disability pension:

  Ellilífeyrir TR / Old age pension:

  Endurhæfingarlífeyri (heildargreiðsla)/ Rehabilitation pension:

  Staða á hússnæðismarkaði / Housing :

  Útgjöld heimilis á mánuði / Your fixed expenses monthly:

  Bíll / Car: (required)

  Strætó / Bus: (required)

  Ástæða þess að þú sækir um / The reason for your application:
  Skuldir / Financial deptVeikindi / SicknessHá húsaleiga / Expensive rentAtvinnuleysi / UnemploymentLág laun / Low salaryBíð eftir örorkumati eða örorkulífeyri / Waiting for disability assessment results or disability pensionAnnað / Other

  Fylgiskjöl - gögn um tekjur og útgjöld / Attach documents demonstrating your income and expenditure:

  Umsækjendur sem hafa áður fengið inneign á Arioninneignarkort Hjálparstarfsins fyrir matvöru og kortið er ekki útrunnið geta fyllt út eyðublaðið hér fyrir neðan. Félagsráðgjafi okkar hefur samband við umsækjanda þegar umsóknin hefur borist. Athugið að fáeinir dagar geta liðið frá því að umsókn er send þar til við höfum samband um framhaldið.


   Hjálparstarf kirkjunnar aðstoðar fólk við lyfjakaup í neyðartilfellum. Þó er ekki veitt aðstoð vegna lyfja sem eru á lista Lyfjastofnunar yfir ávana- og fíknilyf. Félagsráðgjafar taka á móti umsóknum um aðstoð við lyfjakaup á skrifstofu Hjálparstarfs kirkjunnar, Háaleitisbraut 66, neðri hæð, og í síma 528 4400 klukkan 10 – 15 virka daga. Athugið að sækja þarf um aðstoð áður en lyf eru leyst út.

   Fatamiðstöð Hjálparstarfs kirkjunnar er nú lokuð. Hjálparstarf kirkjunnar mun aðstoða efnalitlar barnafjölskur um vetrarfatnað í upphafi skólaárs undir lok ágústmánaðar.

   Hjálparstarf kirkjunnar styður börn og unglinga sem búa við fátækt og eru undir átján ára aldri til íþróttaiðkunar, listnáms og tómstundastarfs. Foreldrar grunnskólabarna fá sérstakan stuðning í upphafi skólaárs og ungmenni fá styrk til að stunda nám sem gefur þeim réttindi til starfs eða veitir þeim aðgang að lánshæfu námi. Markmiðið er að rjúfa vítahring stuttrar skólagöngu, lágra launa og fátæktar.

   Dagana 18., 19. og 23. ágúst næstkomandi, klukkan 10 – 12, taka félagsráðgjafar okkar við umsóknum á skrifstofu Hjálparstarfs kirkjunnar, neðri hæð Grensáskirkju, Háaleitisbraut 66, 103 Reykjavík. Utan höfuðborgarsvæðisins bendum við fólki á að hafa samband við prest í heimasókn sem hefur milligöngu um aðstoð.

   Styrkja