Einstaklingsmiðuð nálgun og notendastýrð þjónustu eru lykilverkfæri félagsráðgjafanna sem leggja höfuðáherslu á að hlusta, ræða við og skilja einstaklingana sem til þeirra leita og vinna með þeim á forsendum þeirra sjálfra. Auk þess að veita ráð og efnislega aðstoð benda félagsráðgjafarnir fólki á úrræði í samfélaginu sem kunna að gagnast því við að takast á við erfiðar aðstæður.

Meginmarkmið með aðstoð í neyðartilfellum er að grunnþörfum fólks sé mætt, að fjárhagslegir erfiðleikar ógni ekki heilsu fólks og takmarki ekki möguleika barna og unglinga til að taka þátt í samfélaginu. Aðstoðinni er ætlað að svara skyndilegri neyð enda er það skylda stjórnvalda að tryggja framfærslu fólks í félagslegum vanda þannig að það fái lifað mannsæmandi lífi til lengri tíma.

Aðstoð um inneignarkort

Hér að neðan er að finna umsóknareyðublað fyrir aðstoð.

Send verða textaskilaboð (sms) til umsækjenda um hvenær á að mæta á skrifstofu Hjálparstarfsins til að ná í kort og jólagjafir.

Ef um höfnun er að ræða er sendur tölvupóstur til umsækjenda.

Mikilvægt er að mæta á þeim tíma sem gefinn er upp.

 

Assistance

Below is an application form for assistance.

A social worker will be in contact (text message or e-mail) with applicants for support.

It is important to arrive at the given time.

Jólaaðstoð

Í desember ár hvert aðstoðar Hjálparstarf kirkjunnar fólk sem býr við kröpp kjör sérstaklega svo það geti gert sér dagamun yfir hátíðirnar. Aðstoðin tekur mið af aðstæðum hvers og eins og er fyrst og fremst í formi inneignarkorta fyrir matvöru sem verða gefin út eigi síðar en 20. desember. Foreldrum sem búa við kröpp kjör býðst auk þess jólagjafir fyrir börnin.

Tekið er á móti umsóknum frá barnafjölskyldum í Reykjavík á skrifstofu Hjálparstarfs kirkjunnar, Háaleitisbraut 66, neðri hæð, dagana 30. nóvember og  1.desember kl. 10 – 15 og eru umsækjendur beðnir um að mæta með gögn sem sýna tekjur og útgjöld síðasta mánaðar.  Einnig er hægt að sækja um aðstoð fyrir jólin með því að fylla út umsóknareyðublað hér að neðan. Umsóknarfrestur á heimasíðunni er til og með 13. desember.

Prestar og djáknar í dreifbýli hafa milligöngu um aðstoð Hjálparstarfs kirkjunnar við einstaklinga jafnt sem barnafjölskyldur en á svæðum þar sem aðrar hjálparstofnanir starfa einskorðar Hjálparstarfið aðstoðina við efnalitlar barnafjölskyldur. Gott samstarf er um jólaaðstoð víðs vegar um landið milli Hjálparstarfs kirkjunnar annars vegar og Hjálpræðishersins, Mæðrastyrksnefnda og Rauða krossins hins vegar.

Inneignarkort Fullt Form isl-ens
Upplýsingar um stöðu þína / Personal information
Upplýsingar um stöðu maka eða sambýlings / Situation of spouse or cohabitant
Býrð þú með maka eða sambýling? / Do you live with spouse or cohabitant?

Section

Börn / Children
Átt þú börn? / Do you have children?

Repeater

Sameiginlegt forsjá / Joint custody
Ekki með forræði en umgengni við barn / Visitation rights

Staða á húsnæðismarkaði / Housing

Staða á húsnæðismarkaði / Housing market situation
Staða á húsnæðismarkaði / Housing

Tekjur þínar eru / Source of income is

Tekjur þínar eru / Source of income is
Maximum upload size: 67.11MB
Mánaðarleg útborgun frá Tryggingarstofnun / Monthly payments from TR (Tryggingastofnun)
Mánaðarleg útborgun fjárhagsaðstoðar frá sveitarfélagi / Monthly payments municipal financial assistance
Mánaðarleg útborgun atvinnuleysisbóta / Monthly payments from unemployment benefits
Mánaðarleg útborgun veikindadagpeninga / Monthly payments sickness benefits
Mánaðarleg útborgun úr lífeyrissjóði / Monthly payments from the pension fund
Mánaðarleg útborgun úr fæðingarorlofssjóði / Monthly payments from the Parental leave fund
Mánaðarleg greiðsla námslána / Monthly payments of student loan
Barnabætur / Child benefits
Meðlag / Child support
Umönnunarbætur / Childcare benefits
Húsaleigubætur/ Rent benefits
Sérstakar húsaleigubætur / Special rent benefits
Vaxtabætur í júní / Interest rate subsidies

Tekjur maka eru / Source spouse income

Tekjur maka eru / Source spouse income
Maximum upload size: 67.11MB
Mánaðarleg útborgun frá Tryggingarstofnun / Monthly payments from TR (Tryggingastofnun)
Mánaðarleg útborgun fjárhagsaðstoðar frá sveitarfélagi / Monthly payments from municipal financial assistance
Mánaðarleg útborgun atvinnuleysisbóta / Monthly payments from unemployment benefits
Mánaðarleg útborgun veikindadagpeninga / Monthly payments from sickness benefits
Mánaðarleg útborgun úr lífeyrissjóði / Monthly payments from a pension fund
Mánaðarleg útborgun úr fæðingarorlofssjóði / Monthly payments from the parental leave fund
Mánaðarleg greiðsla námslána / Monthly payments Student loan
Barnabætur (síðasta greiðsla) / Child benefits (last payments)
Meðlag / Child support
Umönnunarbætur / Childcare benefits
Húsaleigubætur/ Housing benefits
Sérstakar húsaleigubætur / Special housing benefits
Vaxtabætur í júní / Interest rate subsidies

Útgjöld heimilis á mánuði / Your fixed expenses monthly:

Útgjöld heimilis á mánuði / Your fixed expenses monthly:
Maximum upload size: 67.11MB
Bíll / Car
Strætó / Bus
Fylgiskjöl - gögn um tekjur og útgjöld / Attach documents demonstrating your income and expenditure
Maximum upload size: 15MB

Umsækjendur sem hafa áður fengið inneign á Arioninneignarkort Hjálparstarfsins fyrir matvöru og kortið er ekki útrunnið geta fyllt út eyðublaðið hér fyrir neðan. Félagsráðgjafi okkar hefur samband við umsækjanda þegar umsóknin hefur borist. Athugið að fáeinir dagar geta liðið frá því að umsókn er send þar til við höfum samband um framhaldið.  Hjálparstarf kirkjunnar aðstoðar fólk við lyfjakaup í neyðartilfellum. Þó er ekki veitt aðstoð vegna lyfja sem eru á lista Lyfjastofnunar yfir ávana- og fíknilyf. Félagsráðgjafar taka á móti umsóknum um aðstoð við lyfjakaup á skrifstofu Hjálparstarfs kirkjunnar, Háaleitisbraut 66, neðri hæð, og í síma 528 4400 klukkan 10 – 15 virka daga. Athugið að sækja þarf um aðstoð áður en lyf eru leyst út.

  Hjálparstarf kirkjunnar aðstoðar barnafjölskur í sárri neyð um vetrarfatnað. Tekið er við umsóknum á opnum viðtalstíma á skrifstofunni á miðvikudögum klukkan 12 – 15 en einnig er hægt að hringja í síma 5284400 á virkum dögum klukkan 10 – 15 og panta viðtal hjá félagsráðgjafa. Skrifstofan er á neðri hæð Grensáskirkju, Háaleitisbraut 66, 103 Reykjavík.

  Allt árið um kring styður Hjálparstarf kirkjunnar börn og unglinga sem búa við fátækt og eru undir átján ára aldri til íþróttaiðkunar, listnáms og tómstundastarfs.

  Foreldrar grunnskólabarna fá einnig sérstakan stuðning í upphafi skólaárs og ungmenni fá styrk til að stunda nám sem gefur þeim réttindi til starfs eða veitir þeim aðgang að lánshæfu námi. Markmiðið er að rjúfa vítahring stuttrar skólagöngu, lágra launa og fátæktar.

  Félagsráðgjafar Hjálparstarfsins taka við umsóknum um stuðning vegna upphafs skólaárs dagana 22., 24. og 25. ágúst 2023 eins og hér segir:

  Þriðjudaginn 22. ágúst, klukkan 11 – 14.
  Fimmtudaginn 24. ágúst, klukkan 11 – 14.
  Föstudaginn 25. ágúst, klukkan 10 – 12.

  Tekið er við umsóknum á skrifstofu Hjálparstarfs kirkjunnar, neðri hæð Grensáskirkju, Háaleitisbraut 66, 103 Reykjavík.

  Utan höfuðborgarsvæðisins bendum við fólki á að hafa samband við prest í heimasókn sem hefur milligöngu um aðstoð.

  Styrkja